Fakturaadress till Brf Gökungen 6

Vilken är föreningens fakturaadress?

Brf Gökungen 6
Fack 55898464
R855
106 37 Stockholm

Leverantörsfakturor med korrekt fakturaadress med facknummer m.m. enligt ovan kan mailas direkt till standard.mailinvoice@postenscanning.se

Thomas Schullström 2020-12-09